martes, 21 de abril de 2009

XABACA MATAROMataro - Asociación - Forjadores de la Vida - Lifemakers -

El passat dissabte dia 18 d’abril de 2009 tingué lloc la constitució de la Xabaca Nova Ciutadania de Mataró


La Xabaca pretén ser un fòrum que agrupi militants i simpatitzants del PSC i ciutadans i ciutadanes que volen treballar per aconseguir un model de societat plural basat en la cohesió social i la convivència intercultural. Aquest model de convivència significa tenir ciutadans i ciutadanes, que independentment del seu origen, treballin conjuntament per aconseguir un projecte comú de futur per Mataró i Catalunya.
La Xabaca treballa des de una perspectiva intercultural, el que significa acceptar la diversitat de les persones.

Així es pretén afavorir la integració en la societat catalana dels nous ciutadans i les noves ciutadanes.

La XABACA se constituit per la inicitiva del JSC Mataro